چشم انداز ما

مدرسه ای که همه آن را خانه خود بدانند و نه تنها دانش آموزان بلکه اولیا دانش آموزان و معلمان نیز در آن به یادگیری عشق بورزند، مکانی که در آن فرزندانمان بیاموزند چگونه با ایمان به خـداوند یکتا به رویارویی چالـش های فردا بروند، مدرسه ای دارای محیطی همه جانبه و در خدمت رشد و شکوفایی استعدادهای فطری دانش آموزان تا سر حد کمال.

هدف نهایی ما، ایجاد ساختار صحیح علمی، آموزشی و تربیتی در وجود دانش آموزانمان بمنظور نیل به جایگاه های موفق در آینده زندگی یکایک آنها می باشد.