معرفی مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی راه فاطمه(س)

مجتمع آموزشی غیر دولتی دخترانه راه فاطمه (س) فعالیت خود را در سال ۱۳۷۴ با مجوز حقیقی سرکار خانم «ناهید فتاحی» آغاز و با تعداد ٣٨ نفر دانش آموز در مقطع راهنمايى راه اندازى شد. ضمن توسعه و ادامه فعالیتهای آموزشی، در سال ۱۳۷۶ مقطع دبیرستان و پس از آن در سال ۱۳۷۷ مقطع هنرستان و در سال ۱۳۹۶ مقطع پیش دبستان و دبستان را نیز به مجموعه آموزشی خود افزود تا با تشکیل این زنجیره متّصل آموزشی بتواند دانش آموزان خود را در مسیر آموزش، رشد و پرورش همراهی نماید.

اکنون بیش از دو دهه است که از شروع فعالیت آموزشی و پرورشی آن می گذرد و دانش آموزان ساعی و موفق دیروز آن، امروز در جایگاه فرهنگی، آموزشی و اقتصادی شایسته ای مشغول به فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فنّی و کارشناسی، هنری و فرهنگی در سرتاسر کشور عزیزمان می باشند.

مجتمع آموزشی غیر دولتی دخترانه راه فاطمه (س) همواره متعهد به ارائه خدمات نوین آموزشی در محیطی امن و آرام با کادری مجرّب تحت نظارت  مستقیم آموزش و پرورش می باشد.