برای ارتباط با ما و بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود از فرم زیر استفاده نمایید.
همکاری با ما
از اساتید و متخصصانی که مایل به همکاری با مجتمع آموزشی راه فاطمه(س) می باشند، خواهشمندیم درخواست و سوابق خود را با این آدرس با ما در میان بگذارند:
TEACH@RAHEFATEMEHSCHOOL.IR
TEACH@RAHEFATEMEHSCHOOL.IR